עוד %10

Game logo
shine
2200 יהלומים
Background Image

2200 יהלומים

GEM

2000 + 200

ניתן למצוא יהלומים במסלולי Brawl Pass וניתן גם לקנות אותם בחנות זו.