10 % MER

Game logo
shine
Låda med diamanter
Background Image

Låda med diamanter

GEM

570 + 57

Man kan få diamanter genom att öppna hemliga lådor och paket, nå nya nivåer, låsa upp utmärkelser, bryta dem i gruvor, fånga nya sorters fisk eller hemliga nät, delta i vissa evenemang, derbyn och dalsäsonger.