เพิ่มอีก 10%

Game logo
ถุงอัญมณี
Background Image

ถุงอัญมณี

GEM

1200 + 120

คุณสามารถรับอัญมณีในเกมได้ด้วยการทำความสำเร็จให้เสร็จหรือกำจัดสิ่งกีดขวางหรือซื้อใน Supercell Store