THÊM 10%
Game logo
shine
2.200 Ngọc
Background Image

2.200 Ngọc

GEM

2000 + 200

Ngọc là tài nguyên giá trị nhất trong Brawl Stars. Bạn có thể dùng ngọc để mua chiến binh brawl mới, trang phục, ưu đãi đặc biệt, huy hiệu, mua thêm lượt chơi thử thách v.v...

Bạn có thể kiếm ngọc từ các cột mốc của Vé Brawl Pass và cũng có thể mua từ Cửa hàng này.