Game logo
shine
Gói Vé Brawl Pass
Background Image

Gói Vé Brawl Pass

1 Gói Vé Brawl Pass

item-image

Chiến binh Brawl Sắc màu Độc quyền!

item-image

Xu Bling Thẩm mỹ!

item-image

Mở khóa Chiến binh Brawl Mới!

item-image

Tăng sức mạnh cho Chiến binh Brawl!