THÊM 10%
Game logo
shine
Đống Ngọc
Background Image

Đống Ngọc

GEM

500 + 50

Ngọc là loại tiền tệ cao cấp trong trò chơi. Người chơi có thể sử dụng ngọc để mua một số công trình, đồ trang trí, khiên chắn và phụ kiện thẩm mỹ, hoặc để tăng tốc thời gian chờ và mua các vật phẩm còn thiếu.

Bạn có thể kiếm ngọc trong trò chơi bằng cách hoàn thành các thành tích, dọn dẹp chướng ngại vật hoặc mua ngọc từ Supercell Store.