THÊM 10%

Game logo
Bao Ngọc
Background Image

Bao Ngọc

GEM

2500 + 250

Bạn có thể kiếm ngọc trong trò chơi bằng cách hoàn thành các thành tích, dọn dẹp chướng ngại vật hoặc mua ngọc từ Supercell Store.