THÊM 10%
Game logo
shine
Thùng Ngọc
Background Image

Thùng Ngọc

GEM

2500 + 250

Ngọc là đơn vị tiền tệ có giá trị nhất trong Clash Royale. Bạn có thể dùng ngọc để mua các vật phẩm như thẻ bài và các ưu đãi trong Cửa hàng.