THÊM 10%
Game logo
shine
Xô Ngọc
Background Image

Xô Ngọc

GEM

1200 + 120

Ngọc là đơn vị tiền tệ có giá trị nhất trong Clash Royale. Bạn có thể dùng ngọc để mua các vật phẩm như thẻ bài và các ưu đãi trong Cửa hàng.