THÊM 10%
Game logo
shine
Núi Ngọc
Background Image

Núi Ngọc

GEM

14000 + 1400

Ngọc là đơn vị tiền tệ có giá trị nhất trong Clash Royale. Bạn có thể dùng ngọc để mua các vật phẩm như thẻ bài và các ưu đãi trong Cửa hàng.