THÊM 10%
Game logo
shine
Túi Ngọc
Background Image

Túi Ngọc

GEM

500 + 50

Ngọc là đơn vị tiền tệ có giá trị nhất trong Clash Royale. Bạn có thể dùng ngọc để mua các vật phẩm như thẻ bài và các ưu đãi trong Cửa hàng.