THÊM 10%
Game logo
shine
Xe Ngọc
Background Image

Xe Ngọc

GEM

6500 + 650

Ngọc là đơn vị tiền tệ có giá trị nhất trong Clash Royale. Bạn có thể dùng ngọc để mua các vật phẩm như thẻ bài và các ưu đãi trong Cửa hàng.