THÊM 10%
Game logo
shine
Hòm Kim cương
Background Image

Hòm Kim cương

GEM

1500 + 150

Kim cương là loại tiền tệ cao cấp trong trò chơi. Người chơi có thể sử dụng kim cương để mua một số món đồ trang trí và vật phẩm tùy chỉnh nhất định, hoặc để tăng tốc thời gian chờ và mua các vật phẩm còn thiếu.

Người chơi có thể nhận được kim cương khi mở hộp bí ẩn và bưu kiện, khi thăng cấp, hoàn thành các thành tích, khai thác mỏ, khi bắt được loại cá mới hoặc dùng lưới bí ẩn, khi tham gia vào một số Sự kiện, các Cuộc đua ngựa và Mùa giải Thung lũng.