THÊM 10%

Game logo
shine
Rương Kim cương
Background Image

Rương Kim cương

GEM

4000 + 400

Người chơi có thể nhận được kim cương khi mở hộp bí ẩn và bưu kiện, khi thăng cấp, hoàn thành các thành tích, khai thác mỏ, khi bắt được loại cá mới hoặc dùng lưới bí ẩn, khi tham gia vào một số Sự kiện, các Cuộc đua ngựa và Mùa giải Thung lũng.


Thêm sản phẩm từ Hay Day