10% بیشتر
Game logo
shine
Trunk of Diamonds
Background Image

Trunk of Diamonds

GEM

4000 + 400

الماس‌ها ارز ممتاز بازی هستند. آنها برای خرید تزئینات خاص، سفارشی‌سازی و سرعت بخشیدن به زمان انتظار یا دریافت موارد ازدست‌رفته استفاده می‌شوند.

بازیکنان می‌توانند از طریق باز کردن جعبه‌ها و بسته‌های «رمزوراز»، ارتقاء سطح، تکمیل دستاوردها، استخراج، صید نوع جدیدی از ماهی یا «تور رمزوراز»، شرکت در رویدادهای خاص، دربی‌ها و فصول دره، الماس دریافت کنند.