hero-1

ให้รางวัลตัวเองไม่ก็ให้เพื่อน!

คุณสามารถซื้อบัตรต่างๆ (Pass) ให้ตัวเองหรือแบ่งปันกับเพื่อนได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการแบ่งปันความรัก เรียนรู้เพิ่มเติม

บริจาคหรือเก็บไว้?

ซื้อบัตรให้เพื่อนหรือเก็บไว้ให้ตัวเอง! บัตรต่างๆ จะพร้อมใช้งานทันทีในคลังของคุณ แต่คุณสามารถเปิดใช้งานบัตรเหล่านั้นได้เมื่อคุณพร้อม ซื้อบัตรให้เพื่อนหรือเก็บไว้ให้ตัวเอง! บัตรต่างๆ จะพร้อมใช้งานทันทีในคลังของคุณ แต่คุณสามารถเปิดใช้งานบัตรเหล่านั้นได้เมื่อคุณพร้อม

Supercell

logo

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

เราทำให้คุณงงหรือสงสัยหรือเปล่า? หวังว่าไม่นะ แต่นี่คือข้อมูลเชิงลึกบางประเด็นที่คุณอาจกำลังมองหาอยู่เราทำให้คุณงงหรือสงสัยหรือเปล่า? หวังว่าไม่นะ แต่นี่คือข้อมูลเชิงลึกบางประเด็นที่คุณอาจกำลังมองหาอยู่